Information

Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Det är också den tolkningen som vi gör på denna sida. Låt oss säga att retorik är läran om hur man på bästa sätt övertygar människor. Det viktiga är då asian porn videos inte att vara sann utan att vara sannolik nog att bli trodd. Retorik är det sannolikas konst, där är alla medel är tillåtna. Detta synsätt, som ytligt sett ser ut att ta lätt på sanningen, är förmodligen också orsaken till att retoriken under lång tid varit i vanrykte.

Retoriken skapades i Grekland under 400-talet f Kr. Vid denna tid click var demokratin ung och parollen "en man en röst" gällde. Den parollen hade dock sitt pris. Den innebar att varje vuxen man deltog i folkförsamlingen, men den innebar också att han där var tvungen att föra sin egen talan. På samma sätt var en man som anklagats för något brottsligt tvungen att personligen försvara sin sak inför rätten. Systemet skapade ett behov av kunskap om hur man talar inför andra och hur man vinner deras stöd. Ur detta behov uppkom retoriken.

Under medeltiden ansågs retoriken vara den högre utbildningens förnämsta ämne. Retoriken var ett av de obligatoriska ämnena i många av http://the-hottest-lesbian.tumblr.com/ västerlandets skolor ända in på 1800-talet. Retoriken fick ett uppsving i Sverige under 1990-talet och idag undervisas det åter i retorik på flera universitet och högskolor.

Den klassiska retoriken handlar om att tala övertygande inför en grupp åhörare. Den kan ses som en del av dagens bredare retorikbegrepp där fler sätt att övertyga, även med hjälp av bilder och text, ingår. Det mesta av den klassiska retoriken går dock att tillämpa även på annat än rena talarsituationer